ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego

w ramach Poddziałania 7.2.1

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020

pdfpobierz treść ogłoszenia

informacja dotycząca 31.12.2015 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W TRZCIANCE

W DNIU 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CZYNNE BĘDZIE DO GODZINY 13:00

informacja - wyniki naboru

INFORMACJA DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO - PSYCHOLOG

pdfpobierz informację o wyniku naboru

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE I DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO NABORU - ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

stanowisko: psycholog

pdfpobierz informację

uwaga!

logoswieta

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2015 R.

BĘDZIE NIECZYNNE

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że od 1 stycznia 2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance przy ul. Mickiewicza 50 będzie funkcjonował Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9ºº - 13ºº

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna

nowe druki

UWAGA! NOWE DRUKI WNIOSKÓW W 2016 ROKU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE INFORMUJĘ, ŻE W 2016 ROKU BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE DRUKI WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON. DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE "DRUKI" ORAZ NA NASZEJ NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ: http://www.trzcianka.naszepcpr.pl/

UWAGA!!! PRZYPOMINAMY, ŻE WNIOSKI NA 2016 R. MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO PO 01.01.2016 R.

nabór na wolne stanowisko pracy

psycholog

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

PSYCHOLOG

nabór trwa do dnia 10 grudnia 2015 r.

pdfpobierz treść ogłoszenia o naborze

termin składania wniosków - organizacje, stowarzyszenia

sport34

Ogłoszenie dla organizacji i stowarzyszeń działajacych na rzecz Osób Niepełnosprawnych
  
Przypominamy, że termin składania wniosków
o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 
upływa dnia 30 listopada 2015 r.
 
Aktualny druk  wniosku oraz obowiązujące zasady  zamieszczone są poniżej oraz w zakładce "DRUKI".

pdfpobierz aktualny wniosek

pdfpobierz załącznik nr 1

pdfpobierz załącznik nr 2

pdfpobierz załącznik nr 3

pdfpobierz aktualne zasady realizacji

wsparcie zadłużonych

wsparcie

Program Wsparcia Zadłużonych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie od maja 2015 r. jest partnerem Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych” w Poznaniu i realizuje wspólnie Projekt pn. „Program Wsparcia Zadłużonych i ich najbliższych – wychodzimy w teren Wielkopolski” współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego, w którym dyżury pełnią pracownicy socjalni.

Jesteś zadłużony, nie dajesz rady z obsługą swoich zobowiązań? W Twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś niewypłacalny? Nie zamartwiaj się, nie wstydź, nie uciekaj przed problemem – skorzystaj z pomocy. W podobnej do Twojej sytuacji jest dziś ponad 2 mln Polaków. Nie obiecujemy pożyczek, cudownych sposobów na oddłużenie, pomagamy w pozbieraniu się w tej trudnej sytuacji życiowej i wspólne wypracowanie planu wyjścia z zadłużenia . Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu kłopotów finansowych wynikających z nadmiernego zadłużenia oraz pomożemy w odzyskaniu kontroli nad swoimi wydatkami.

Czytaj więcej: wsparcie zadłużonych

7 Dni Podróży

tsd

KLUB SPORTOWY TSD SPORT

ZAPRASZA NA "7 DNI PODRÓŻY"

- CYKL SPOTKAŃ PODRÓŻNICZYCH

pngpobierz plakat 7 dni

pngpobierz plakat - Kuba

komunikat ostrzegawczy

KOMUNIKAT !!!

W DNIACH 13 - 16 PAŹDZIERNIKA 2015 r. ODBĘDZIE SIĘ ĆWICZENIE RENEGADE

Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ALARMOWYCH LUDNOŚCI

(SYGNAŁY TRENINGOWE - PROSIMY O ZACHOWANIE SPOKOJU)

pdfpobierz pełną treść komunikatu

pdfpobierz tablicę alarmów

projekt fundacji "Gębiczyn"

Fundacja "Gębiczyn"

zaprasza do udziału w projekcie

bezrobotne osoby niepełnosprawne zamieszkujące 

gminę wiejską Czarnków, gminę Lubasz i gminę Połajewo

rekrutacja trwa do 9 października,
kontakt Maciej Perzyński 606-374-261
 

pdfpobierz informacje o projekcie

wynik naboru partnera

Informacja o wyborze partnera do współnej realizacji projektu 

w ramach poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

jpgpobierz informację o wyniku naboru

stypendia

stypendia

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2015/2016 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej: stypendia

studia

studia

UWAGA STUDENCI!

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa:

w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia). 

- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października.
Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w
przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Realizator programu ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy terminu przyjęcia wniosku, ale nie dotyczy to wniosku o refundację kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015, który musi być złożony w okresie trwania tego roku (do dnia 30 września 2015 r.).

Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny
uchybienia terminu.

Druki wniosków są do pobrania w zakładce: "DRUKI". 

ZAR

logofar2

FUNDACJA FAR

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA AKTYWNEJ REHABILITACJI


Jeśli jesteś osobą poruszajacą sie na wózku inwalidzkim,

masz dużo wolnego czasu i nie wiesz jak go wykorzystać,

ZAPRASZAMY CIĘ NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z AKTYWNEJ REHABILITACJI!

jpgpobierz ulotkę informacyjną

Pierwsze po wakacjach zajęcia odbędą się 09.09.2015 r.
przed halą widowiskowo - sportową w Trzciance o godz.16.30. 
Kolejne spotkanie - 23.09.2015 r. godz 16:30.

kurs prawa jazdy

prawkob

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-Nowa Bis

Zapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo

na dofinansowany kurs

prawa jazdy kat. „B”

Czytaj więcej: kurs prawa jazdy

rocznica Powstania Warszawskiego

KOMUNIKAT
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie

W celu upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przypadającej dnia 1 sierpnia 2015 r. na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zostaną wywieszone flagi państwowe, oraz załączone syreny alarmowe - czas trwania sygnału jedna minuta - godz. 17.00

pdfpobierz komunikat

projekt FAR 2015

logofar2015

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza dzieci niepełnosprawne ruchowo i ich rodziny do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim”, który prowadzony jest w całej Polsce.

 

Czytaj więcej: projekt FAR 2015

Ogłoszenie PCPR

OGŁOSZENIE

Nabór partnera w celu realizacji w latach 2015-2018 projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej: Ogłoszenie PCPR

otwart sąsiad

Komunikaty PFRON
Data publikacji : 09.06.2015
Serwis internetowy "OTWARTY SĄSIAD"

Zachęcamy Państwa do bezpłatnej rejestracji w serwisie mapowym Otwarty Sąsiad. Serwis jest inicjatywą społeczną i pomaga poznać w swojej okolicy osoby znajdujące w podobnej sytuacji życiowej. Dedykowany jest on między innymi opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Opiekun, który rejestruje się w serwisie, proszony jest o podanie podstawowych informacji dotyczących swojego podopiecznego, określenie aktywności, które chciałby razem z innym opiekunem i jego podopiecznym podjąć (np. pójść na spacer, na zorganizowane zajęcia, wymienić się książkami lub sprzętem) oraz o zaznaczenie miejsca spotkań (może to być np. pobliski park). W ten sposób powstaje na mapie punkt oznaczający jego osobę, co umożliwia mu nawiązanie kontaktu z mieszkającymi w okolicy innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej.
Celem inicjatywy Otwarty Sąsiad jest przeciwdziałanie izolacji społecznej osób nią zagrożonych i umożliwienie nawiązania bliższych relacji ze swoimi sąsiadami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.otwartysasiad.pl

Informacja pochodzi ze strony internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl

projekt poznański

Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych [Poznań]

nowy PROJEKT – “spróbuj PRACY!”

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON od kwietnia 2015 roku realizuje projekt Spróbuj PRACY!, finansowany ze środków PFRON, w partnerstwie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” z Krakowa oraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „SIL” z Lubartowa.

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością na otwarty rynek pracy i utrzymanie trwałości zatrudnienia poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

Rekrutacja rusza w kwietniu 2015 i będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania miejsc.

Czas trwania projektu: 1.04.2015 – 31.03.2017.

Czytaj więcej: projekt poznański

nieczynne

W DNIU 5 CZERWCA 2015 R.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

BĘDZIE NIECZYNNE!

ćwiczenia Straży Pożarnej

Informujemy, że w dniach 26-28.05.2015 r.

na ternie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

Państwowa Straż Pożarna przeprowadzi

ćwiczenia modułów pożarniczych.

pdfpobierz pełna treść komunikatu

piękny umysł spotkanie

pieknyumys

 

SZANOWNI PAŃSTWO

PRZEDSZKOLE "PIĘKNY UMYSŁ" ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, KTÓRE POSIADAJĄ "ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO" (PRZEDSZKOLE BEZPŁATNE).

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIE W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE,

UL. MICKIEWICZA 50, 64-980 TRZCIANKA, (SALA KONFERENCYJNA)

W DNIU 20.05.2015 R. O GODZINIE 16:30

Czytaj więcej: piękny umysł spotkanie

ogłoszenie

O G Ł O SZ E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ogłasza nabór na kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Osoby zainteresowane pomocą dzieciom potrzebującym miłości i opieki, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 25.05.2015r. o godz. 16.00 w siedzibie PCPR w Trzciance.

Szczegółowych informacji udzielą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ul. Mickiewicza 50, pokój nr 8 w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie - 660492034, 509461599 

Projekt FIRR

logofirr

 

Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza dorosłe osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w Projekcie „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”.

Kończysz naukę lub właśnie ją skończyłeś?

Chcesz znaleźć ciekawą pracę?

Nie wiesz, jak zabrać się do jej skutecznego szukania?

Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?

Potrzebujesz nauczyć się czegoś, czego wymagają pracodawcy?

Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe?

 Okres realizacji Projektu: 01.04.2015r. – 31.03.2016r.

Projekt jest realizowany przez Fundację w oddziałach:

w Krakowie (ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków)

w Warszawie (Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa)

 Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Nie bądź bierny – skorzystaj, zwiększ wiedzę i kompetencje, zdobądź doświadczenie podczas stażu, wejdź na rynek pracy.

 Rekrutacja do Projektu rusza już 1 kwietnia 2015r. – liczba miejsc jest bardzo ograniczona. 

Czytaj więcej: Projekt FIRR

Aktywny Samorząd

aktywny2015

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU

„AKTYWNY SAMORZĄD” W 2015 ROKU

 Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą od dnia 01.04.2015 do dnia 30.08.2015 r.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą:

- od dnia 13.03.2015 do dnia 30.03.2015 r. (semestr letni)

- od dnia 01.09.2015 do dnia 30.09.2015 r. (semestr zimowy)

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PCPR w zakładce druki lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pok. nr 3

pdfpobierz ulotkę informacyjną o programie

PUNKT KONSULTACYJNY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE ADWOKATA

  

 

Punkt konsultacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50

64-980 Trzcianka

 

W sprawie umówienia się na konsultacje prosimy dzwonić pod numer:

tel. 660 753 195

 

 

TERMINARZ DYŻURÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM:

 

03.03.2014 r. - godz. 08:00 - 13:00

19.03.2014 r. - godz. 08:00 - 13:00

20.03.2014 r. - godz. 09:00 - 11:00

wyniki naboru na stanowiska pracy w PCPR

NABÓR NA STANOWISKA - STARSZY REFERENT, PSYCHOLOG

INFORMACJA

o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

i dopuszczonych do dalszego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej

pdfpobierz listę - psycholog 

pdfpobierz listę - starszy referent

 

Akademia Życia 2015

ak5

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do udziału w projekcie „AKADEMIA ŻYCIA”

AKADEMIA ŻYCIA – Start up for young disabled people to ogólnopolski projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizowany w partnerstwie z Miastem Konin, finansowany przez Velux Foundations w latach 2013 – 2018. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Jego celem jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50. młodych osób (18-25 lat), które na progu dorosłego życia straciły sprawność i poruszają się na wózkach inwalidzkich.

Termin najbliższego półrocznego programu to 8.04 – 9.10.2015.

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2015.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://podajdalej.org.pl/akademia-zycia/

 

Czytaj więcej: Akademia Życia 2015

Praca w chmurach

plakatchmura

Informujemy, że Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, zajmujący się sprawami usamodzielniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z dysfunkcją wzroku, rozpoczął realizację projektu pn. „ Praca w chmurach” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programowym Projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy - adresatami projektu są osoby z dysfunkcją wzroku. Projekt realizowany jest od 2 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. i ma zasięg ogólnopolski.

Dział ds. Absolwentów gorąco zaprasza do udziału w projekcie osoby spełniające poniższe warunki:

 1. posiadanie orzeczenia o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku (symbol 04-O) lub równoważnego,
 2. umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej podstawowym,
 3. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo na rynku pracy,
 4. wiek: aktywności zawodowej (od 18 do 65 roku życia).

Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej: www.promocjaikariera.pl oraz pod numerem telefonu 790-700-342.

Pełnosprawni na rynku pracy

obraz54dda9cfc4dd9

 "Pełnosprawni na rynku pracy" 

Oferta dla osób nieaktywnych zawodowo posiadających stopień niepełnosprawności w wieku 15-30 lat.

Czas na Twoją aktywność na rynku pracy!

Grupa Cargo serdecznie zaprasza nieaktywne zawodowo osoby ze stopniem niepełnosprawności w wieku 15-30 lat, zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego do bezpłatnego udziału w projekcie: „Pełnosprawni na rynku pracy”

Wzmocnisz swoją pozycję na rynku pracy poprzez zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie:

- obsługi administracyjno – biurowej;

- posługiwania się komputerem - kurs ECDL Start oraz kurs ECDL Core;

- posługiwania się językiem angielskim

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/pelnosprawni-na-rynku-pracy-oferta-dla-osob-nieaktywnych-zawodowo-posiadajacych-stopien-niepelnosprawnosci-w-wieku-15-30-lat.html

 

festiwal

zaczarowana

Ruszyła 11. już edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty,
ogólnopolskiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie.
Najlepsi z nich, w czerwcu, zaśpiewają na krakowskim Rynku w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki,
m.in .: Mariki, Rafała Brzozowskiego oraz Ireny Santor.

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2015 r. pod adresem:
Festiwal Zaczarowanej Piosenki
Telewizja Polska SA
ul. J. P. Woronicza 17
00-999 Warszawa   

 

Czytaj więcej: festiwal

nabór

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

 

1. STARSZY REFERENT

 pdfpobierz ogłoszenie starszy referent

2. PSYCHOLOG

pdfpobierz ogłoszenie psycholog

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 10.02.2015 R.

 

Życzenia

 

 swieta

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych radosnych dni w Nowy Roku

życzą

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

 

informacja

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 i 31 grudnia 2014 r.

interesanci przyjmowani będą w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Trzciance do godziny 12:00

 

Lidia Grabarz

Dyrektor

PCPR w Trzciance

przeciwdziałanie przemocy

logopcpr

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE

REALIZUJE ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 

INFORMACJE I ZAPISY W CELU UZYSKANIA PORADY W SYTUACJI ZAGROŻENIA PRZEMOCĄ W RODZINIE MOŻNA UZYSKAĆ W DZILAE PIECZY ZASTĘPCZEJ, TEL. 660 492 034, 660795 279 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 7:30 - 15:30.

POWYŻSZYCH PORAD UDZIELAJĄ: PSYCHOLOG, ADWOKAT, RADCA PRAWNY I MEDIATOR RODZINNY.

FAR

logofar

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”. Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Skierowany jest do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W ramach projektów oferujemy:

- zajęcia indywidualne i grupowe w ramach warsztatów

- kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje

- możliwość odbycia stażu rehabilitacyjnego oraz praktyki zawodowej

- wsparcie w poszukiwaniu pracy i podjęciu zatrudnienia

Projekt OWES

Projektodawca:

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu

ul. Grudzieniec 64

60-601 Poznań

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Szukasz pracy ?

Masz ciekawy pomysł na biznes?

Załóż spółdzielnię socjalną w ramach projektu: Ośrodek Wpierania Ekonomii Społecznej dla Subregionu Pilskiego.

Czytaj więcej: Projekt OWES

Projekt ze środków Unii Europejskiej

naszprojektclip

RUSZA REKRUTACJIA DO PROJEKTU UNIJNEGO! 

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance zaprasza do udziału w projekcie systemowym pod nazwą: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez sfinansowanie szkolenia oraz doradztwo zawodowe a także poprawa stanu zdrowia poprzez uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i zajęciach rehabilitacyjnych.

Zapraszamy w szczególności osoby w wieku aktywności zawodowej, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i ukończyć dowolnie wybrany przez siebie kurs zawodowy lub szkolenie pomocne w pracy zawodowej.

Proponujemy bezpłatny udział w następujących działaniac

 1. wybrany kurs lub szkolenie;
 2. doradztwo zawodowe;
 3. turnus rehabilitacyjny;
 4. zajęcia rehabilitacyjne.

UWAGA: uczestnik projektu obowiązkowo bierze udział w doradztwie zawodowym oraz w co najmniej 2 spośród 3 pozostałych działań!

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

1. niepełnosprawność (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności);

2. wiek aktywności zawodowej (od 15 do 64 lat) lub powyżej 64 lat pod warunkiem zadeklarowania gotowości podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie;

3. adres zamieszkania na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego;

4. osoba, która aktualnie nie jest objęta wsparciem w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej lub zdrowotnej w ramach innych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodatkowo w ramach projektu będzie działał punkt konsultacyjny z możliwością bezpłatnego skorzystania z porad radcy prawnego, adwokata oraz psychologa.

Więcej informacji o projekcie: pdfpobierz ulotkę

Informacje i zapisy osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; www.pcpr.trzcianka.com.pl

tel. 660 492 421 lub tel. 660 752 996 

POKÓJ NR 3 lub POKÓJ NR 1

Aktywny samorząd 2014 r. - moduł I

aktywnysamorzad 

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"  2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że w 2014r. będzie również realizowany pilotażowy program "Aktywny samorząd".

W ramach realizacji programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON w 2014 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w następujących obszarach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Najważniejsze informacje o programie Aktywny samorząd:

pdfpobierz informacje o programie

 

 

Formularze wniosków do pobrania znajdują się w zakładce „Druki”.

Wnioski bedą przyjmowane od 01.04.2014 r. do 30.08.2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka, pokój nr 3

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON:  www.pfron.org.pl w zakładce "Programy i zadania PFRON". 

Aktywny Samorząd 2014 r. - moduł II - Studenci

sutdenci2

Uwaga studenci!

Rusza nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania do kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Aktualne formularze wniosków do pobrania znajdują się w zakładce „Druki”.

Wypełnione wnioski należy składać w terminie od 01.03.2014 r. do 30.03.2014 r. oraz w terminie od 01.09.2014r. do 30.09.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, pokój nr 3.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.pl/pl/komunikaty/2216,Uwaga-studenci-Zarzad-PFRON-podjal-uchwale-w-sprawie-realizacji-pilotazowego-pro.html

Rower dla niepełnosprwnego

 

rower

 

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Nowy Program Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was 

Od października 2013 Fundacja Eco Textil rozpoczyna realizację nowego programu: 

„ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”. Skorzysta z niego 20 potrzebujących miesięcznie.

Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawny. Na ich zakup możliwe jest dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podania na ten cel można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych które potrzebują takich rowerów.

W pierwszej kolejności pomoc przekażemy dzieciom, które takie dofinansowanie otrzymają. Nasza Fundacja deklaruje pokrycie części kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta. W drugiej kolejności będziemy w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

Szczegółowe informacje o programie można pozyskać na stronie internetowej: 

http://ecotextil.pl/nowy-program-fundacji/

Wyrównywanie Różnic Między Regionami II

 

bus i szpital

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance informuje, że w 2014 roku Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki może być realizatorem programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II w następujących obszarach:

 

- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D – likwidacja barier transportowych.

 

Warunki uczestnictwa w Programie oraz procedury realizacji zostały określone w uchwale nr 8/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 lipca 2012 r. oraz uchwale nr 88/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r. zmienionej uchwałą nr 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2014 r., określa uchwała nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w obszarach B i C nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu, a w obszarze D – 60% kosztów realizacji projektu.

 

Skrótowe informacje o Programie:

pdfkrótki opis obszarów.pdf

 

Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadnia PFRON”.

 

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 64-980 Trzcianka, ul. Mickiewicza 50 w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.

 

Druki wniosków obowiązujących w 2014 roku są dostępne w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej: www.pcpr.trzcianka.com.pl w zakładce „Druki”.

 

Dodatkowo informujemy, że w ramach Programu istnieje również możliwość ubiegania się   o dofinansowanie w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Wnioski o dofinansowanie należy składać do samorządu wojewódzkiego, który jest realizatorem tego obszaru. Dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wysokość dofinansowania ze środków PFRON w obszarze A nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu.

postaw na pracę

praca

 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań

 

Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego  ruszamy z projektem skierowanym dla osób niepełnosprawnych „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

Prosimy o przekazanie informacji Jednostkom odpowiedzialnym za działania na rzecz osób niepełnosprawnym w Państwa regionie.

Poniżej przedstawiamy krótki opis projektu a w załączeniu ulotkę informacyjną:

Głównym
celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w:

 •         znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 •         nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe,
 •         integracji środowiska, w którym funkcjonują.


Działania:

Osoba niepełnosprawna, biorąc udział w projekcie, będzie mogła skorzystać z:

 •         wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika,
 •         pomocy w znalezieniu pracy poprzez dostęp do najnowszych ofert pracy z lokalnego rynku,
 •         możliwość wzięcia udziału w stażach rehabilitacyjnych i praktykach zawodowych,
 •         wsparcia trenera pracy – pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji do nowego miejsca pracy,
 •         możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia certyfikatów, zaświadczeń poprzez darmowe szkolenia: zawodowe, komputerowe, językowe, prowadzenia działalności gospodarczej,
 •         wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę),
 •         oferty bezpłatnych wyjazdów integracyjnych oraz warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

Koszt wsparcia przypadający na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu to
9 313, 94 zł
W razie pytań prosimy o kontakt.

Pozdrawiam

Anna Giersberg

Specjalistka ds. rekrutacji

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu

ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań

tel. +48 511 944 265 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.aktywizacja.org.pl

informacje o projekcie:

docPostaw na prace_dla Partnerów (NGO).doc

docPostaw na pracę_dla gmin.doc

docPostaw na pracę_dla uczestników.doc

 

 

Akademia Życia

AKADEMIA ŻYCIA

START DO SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA ŻYCIA

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH RUCHOWO, PORUSZAJĄCYCH SIĘ PRZY POMOCY WÓZKA INWALIDZKIEGO, MIESZKAJĄCYCH W POLSCE, W WIEKU 18-25 LAT, KTÓRE CHCĄ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE, USAMODZIELNIĆ SIĘ, ZDOBYĆ NOWĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI I PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PODJĘCIA PRACY.

UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAKŁADA SAMODZIELNE ZAMIESZANIE PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY, NAUKĘ SAMODZIELNOŚCI I SAMOOBSŁUGI, ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE.

PROJEKT ROZPOCZĄŁ SIĘ WE WRZEŚNIU 2013 R. I ZAKOŃCZY SIĘ W CZERWCU 2018 R.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA DO 15 LISTOPADA 2013 R.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się kontaktować z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19

Szczegółowe informacje można znaleść na stronie internetowej:

http://www.podajdalej.org.pl/pl/mid-menu/akademia-zycia.html

Informacja - rodziny zastępcze

O G Ł O SZ E N I E

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie  w Trzciance ogłasza nabór na kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i niezawodowych.

Osoby zainteresowane pomocą dzieciom potrzebującym miłości i opieki, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Szczegółowych informacji udzielą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance ul. Mickiewicza 50,  w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerami  tel. 660492034, 509461599

Wielkopolska rodzina w obiektywie

 

III Edycja Konkursu fotograficznego "Wielkopolska rodzina w obiektywie"

 

Szanowni Państwo,


Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym pn. "Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem "Moje rodzeństwo - Lubię to!".

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia o tematyce promującej hasło "Moje rodzeństwo - Lubię to!", w kontekście pozytywnych relacji między rodzeństwem, przyjaźni, porozumienia i wzajemnej pomocy, jako przykładu i wzoru godnego naśladowania.
 

Prace powinny ukazywać pozytywne relacje w funkcjonowaniu rodzeństwa w życiu codziennym np.: przy wykonywaniu wspólnych czynności, podczas zabawy, wyjazdów oraz nauki. Powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą.

Na zwycięzców czekają nagrody, które pomogą rozwijać pasję zaklinania życia w kadra ich zdjęcia będzie można podziwiać podczas różnych eventów.

Termin składania prac: 18 października 2013 r.

Fotografie wraz z Formularzem zgłoszeniowym prosimy zgłaszać mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie:

http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-wielkopolska-rodzina-w-obiektywie.html

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.rops.poznan.pl

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE PRZYPOMINA, ŻE

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

NALEŻY SKŁADAĆ DO 30 LISTOPADA ROKU POPRZEDZJĄCEGO ROK REALIZACJI ZADANIA

DRUK WNIOSKU JEST DO POBRANIA W ZAKŁADCE "DRUKI"

projekty PFRON

logo_PFRON_2011_r

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projektach systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

xls pobierz informacje o projektach

 

Informacje o realizowanych przez PFRON projektach: www.pfron.org.pl

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

tus

CENTRUM KARIER OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Poznaniu zostało otwarte Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Pobierz ulotkę doc ogloszenietus

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

logo unijne

Projekt "Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

w dniu 09.06.2013 r. w godzinach od 11:00 do 15:00

na stadionie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Trzciance (ul. Piotra Skargi 56).

Czytaj więcej: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Spartakiada

Komitet organizacyjny XIV Ogólnopolskiej Imprezy Sportowo - Integracyjnej Osób Niepełnosprawnych

"Sport drzemie w każdym z nas"  Przygodzice 2013

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

Ogólnopolskie Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych,

które odbędą się 22 maja 2013 roku, o godz. 10:00

na obiektach sportowych MKS "STAL", ul. Kusocińskiego 1 w Ostrowie Wielkopolskim.

Szczegółowy program imprezy i regulamin pdf pobierz plik

Wstępne telefoniczne zgłoszenie zespołu w terminie do 08.05.2013r.

Wybory Miss

fundacja-jedyna-taka

I Wybory Miss Polski na wózku


Fundacja Jedyna-Taka zaprasza do głosowania na kandydatki na Miss Polski na wózku


Głosy można oddawać na stronie internetowej: www.jedyna-taka.pl w terminie 23.04-23.05.2013 r.

 

Czytaj więcej: Wybory Miss

projekt VIA

baner

 

loga unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Dziś szkolenie, jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia"

 

Czytaj więcej: projekt VIA

projekt FAR

logofundacji

 

logo góra

 

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR. Projekt pn. "Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy III" ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Czytaj więcej: projekt FAR